Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru

Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru

Alternative: 水は海に向かって流れる

View: 20.000 view

Genre: Drama, Slice of life

Author(s): Tajima rettou

Artist(s):

Type:

Release:

Status: Ongoing

Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru chapters

Time uploaded
Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru Chapter 14 : Demons and Dramatic Drunks
Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru Chapter 13 : Gyoza Night ~Tense Night Fever 3~
Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru Chapter 12 : Women Don't Forget
Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru Chapter 11 : Lunch Breaks Are For Heart Racing Matching
Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru Chapter 10 : Truth, Reality, and Carbohydrates
Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru Chapter 9 : When She Goes Out For Leisure
Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru Chapter 8 : Udon Night ~Tense Night Fever 2~
Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru Chapter 7 : Shaking Down, Eggs, Goto Udon
Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru Chapter 6 : In Pieces
Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru Chapter 5 : Here I Am ♡
Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru Chapter 4 : Drip Drip, Splish Splash, No Plan Plan
Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru Chapter 3 : Night at Fifteen ~Tense Night Fever~
Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru Chapter 2 : Malice Came Tumbling Down the River
Mizu wa Umi ni Mukkate Nagareru Chapter 1 : The Rain, the Girlfriend, Gifts, and Hatred